Výzva 54 OAP

 logo výzva 54 OAP

Název projektu: Výzva 54 OAP
číslo výzvy 54
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001945

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu "Výzva 54 OAP" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001945, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Dvojjazyčný školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu žákům s odlišným mateřským jazykem – dvojjazyčného školního asistenta ZŠ a SŠ. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu dětem s odlišným mateřským jazykem pro snížení jazykové bariéry.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Pozvánka komutnitně osvětové setkávání
Pozvánka setkavani s rodiči

Třídní projekt  jednorázový pro 1 třídu, čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků

Prezentace projektu zaměřeného na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem

Dánsko - Velazquez, Waldhart

Malta - Larisch, Krabec

Malta - Eibel, Červinka

Nizozemí - Jaros, Bartyzal

Španelsko - Tomková, Tvaroha

 

 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.