Výzva 78

 

Výzva 78

Výzva 78 - Implementace krajských akčních plánů II

Pro zkvalitnění výuky jsme se zapojili do projektu zaměřeného na prevenci předčasného ukončení vzdělávání, výzva podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Projekt 

 

Výzva 78 - Implementace krajských akčních plánů II

 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 je zaměřen - IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.