Výzva 48

Název projektu: Výzva 48 OAP
číslo výzvy 48
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002267

Projekt je zaměřen na rozvoj Obchodní akademie Praha s.r.o. a zajištění rovného přístupu žáků ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám školy jež povedou ke vzniku dvou nových odborných učeben.

Výzva 48

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.