Program primární prevence

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních

Obchodní akademie Praha, s.r.o. se zapojuje do Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních poskytovaný Magistrátem hl. m. Prahy již od roku 2017, opakovaně škola realizuje všeobecnou, selektivní a indikovanou prevenci v rámci přednášek, kde se studenti učí o zvolených preventivních tématech. Do programu jsou zapojeny odborné externí organizace, třídní učitelé a školní metodik prevence. Preventivní programy probíhají již na adaptačních výletech prvních ročníků, v rámci dobré adaptace na nové prostředí a spolužáky.

přihlíška ke studiu Preventivní program školy

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.