Přípravný kurz na příjímací řízení

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy

V tomto kurzu si upevníte znalosti z českého jazyka a matematiky potřebné pro přijímací řízení na jakoukoli střední školu.

Náplň kurzu českého jazyka - opakované okruhy učiva
1. Pravopis
2. Slovní zásoba
3. Tvarosloví
4. Větná skladba
5. Základní pojmy slohové výchovy
6. Základní literárněvědné pojmy

Přípravný kurz bude probíhat 1x týdně odpoledne 2 vyučovací hodiny.
Cena kurzu Kč 4.800,-.

Doporučená literatura: Testy z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ, Didaktis.

Přípravný kurz anglického jazyka pro studium na střední škole v oborech s výukou v angličtině

V tomto kurzu si upevníte znalosti anglického jazyka, a to jak gramatiku, tak konverzaci a připravíte se na hladké pokračování ve studiu angličtiny na střední škole.

Vhodné pro všechny a zejména pro ty, kteří chtějí studovat česko-anglický obor na střední škole s výukou v angličtině, ukončený mezinárodní anglickou maturitou.
Kurz poběží až do termínu přijímacích zkoušek.

Tento kurz lze využít i jako doučování, probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách.
Cena kurzu Kč 3.100,-.

Všechny přípravné kurzy začínají v týdnu od 3. 10. 2022 a výuka bude probíhat až do jednotných přijímacích zkoušek.

V době celostátních prázdnin a svátků se nevyučuje.

Termíny kurzů budou upřesněny v září.

 

Stáhněte si přihlášku

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.