Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2024/2025

 

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě třídy oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě a jedna třída v dálkové formě. Do denního studia bude přijato maximálně 48 žáků, do jedné třídy maximálně 24 žáků.

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024.

Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají v Satalicích.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Termín pro podání přihlášky do 1. kola je již uzavřen.

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky přijímacího přijímacího řízení budou zveřejněny v květnu 2024.

Přečtěte si recenze našich žáků na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie.

 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.