Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2022/2023

 

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny dvě třídy oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě a jedna třída v dálkové formě. Do denního studia bude přijato maximálně 48 žáků, do jedné třídy maximálně 24 žáků.

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

1.  Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022, náhradní termíny: 10. května 2022 a 11. května 2022.

2.  Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají ve stejný den jako příjímací zkoušky viz bod1, náhradní termíny: viz bod1.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2022.

Kritéria přijímacího řízení


Přečtěte si recenze našich žáků na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie.

 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.