Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2023/2024

 

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě třídy oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě a jedna třída v dálkové formě. Do denního studia bude přijato maximálně 48 žáků, do jedné třídy maximálně 24 žáků.

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

  1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023 , náhradní termíny: 10. května 2023 a 11. května 2023.
  2. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají ve stejný den jako příjímací zkoušky viz bod1, náhradní termíny: viz bod1.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2023 (včetně).

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky přijímacího přijímacího řízení budou zveřejněny do 2. května 2023.

Přečtěte si recenze našich žáků na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie.

 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.