Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium

Přihláška nemusí být potvrzena základní školou. Je však nutné přiložit kopii vysvědčení z minulého školního roku nebo z pololetí tohoto školního roku. Kopie vysvědčení nemusí být úředně potvrzena.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení, ani hodnocení ze základní školy.

Bližší informace o konkrétním studiu naleznete v sekcích o 4-letém denním studiu , dálkovém studiu.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení zasílejte včetně všech příloh do 2. 3. (včetně) na e-mail studijního referenta nebo poštou.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

z důvodu mimořádné situace, uzavření škol pro snížení šíření koronaviru, budou přijímací zkoušky posunuty.

Dle prohlášení ministra školství se předpokládá otevření škol cca ve druhé polovině května.
Přijímací zkoušky by měly proběhnout 14 dní po otevření škol tj. v červnu. 

O přesném termínu Vás budeme informovat.

Výtah informací ohledně přijímacích zkoušek při mimořádné situaci ke stažení

 

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení

Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 31. 5. (včetně) na e-mail studijního referenta nebo poštou.

Podmínky přijetí

Dle platných předpisů všichni studenti, kteří se hlásí do 1. ročníku denního nebo dálkového studia musí podat přihlášku do 1.  3. Přihlášení studenti obdrží pozvánku ke složení povinné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, která se koná v dubnu. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.Studenty přijímáme dle průměru ze ZŠ (váha 40%) a přijímací zkoušky (váha 60%). Obvykle se dostanou žáci s průměrem do 1,9. Přijímací zkoušky jsou písemné, a to z českého jazyka a literatury (uvolněni jsou cizinci) a z matematiky, doplněné o ústní pohovor o motivaci studenta ke studiu.

U dálkového studia budou přijati automaticky předložením předcházejícího vzdělání v rámci 2. kola přijímacího řízení. To můžeme udělat na základě praktických zkušeností uchazečů. Povinnost předkládat potvrzení o praxi není. Do vyšších ročníků bereme dle předcházejícího studia bez přijímacích zkoušek s vypsáním rozdílových zkoušek z předmětů, které na předcházející škole neměli.

Cizinci, kteří studovali na zahraniční škole, mohou požádat spolu s přihláškou o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě dělají pouze celostátní přijímací zkoušku z matematiky a zkoušku z českého jazyka dělají pouze formou ústního pohovoru.

Pokud zůstanou volná místa po 1. kole, je možné podat přihlášku do 2. kola tj. do 1. 5. Ve 2. kole se nekonají povinné celostátní přijímací zkoušky, pouze u denního studia ústní pohovor v českém jazyce. Ve 2. kole přijímáme do denního studia dle průměu z předcházejícího studia do naplnění kapacit. 

Do dálkového studia otvíráme třídu pro dostatečné množství studentů. Je možné se hlásit rovnou do 2. kola bez povinných celostátních přijímacích zkoušek. 

Kritéria pro přijetí na maturitní program.

Do prvních ročníků přijímáme 48 žáků.

 

Potvrzení o přijetí

Do 30. 4. zveřejní škola na webu seznam přijatých studentů. Studenti, kteří se hlásí na denní studium, do 10ti pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, musí na školu odevzdat zápisový lístek, který jim vydá jejich základní škola. U dálkového studia se zápisový lístek nevyžaduje.

Přečtěte si recenze našich studentů na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie. 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.