Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium

Přihláška nemusí být potvrzena základní školou. Je však nutné přiložit kopii vysvědčení z minulého školního roku nebo z pololetí tohoto školního roku. Kopie vysvědčení nemusí být úředně potvrzena.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení, ani hodnocení ze základní školy.

Pro rychlou orientaci jsme pro Vás připravili základní informace o oborech a nabízených formách studia.
Bližší informace o konkrétním studiu naleznete v sekcích o 4-letém denním studiu , dálkovém studiu a  anglickém programu pro 8. a 9. ročníky.

Ukázkové testy přijímacího řízení naleznete na stránkách společnosti Cermat.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Nyní je ukončeno podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení. Každý uchazeč o denní studium dostane e-mailem pozvánku na přijímací zkoušky. Další uchazeči o denní studium se mohou hlásit do 20. 5. hlásit do 2. kola.

Uchazeče o dálkové studium přijímáme bez přijímacích zkoušek podáním přihlášky rovnou do 2. kola v termínu do 31. 5.

Podmínky přijetí

Dle platných předpisů všichni studenti, kteří se hlásí do 1. ročníku denního nebo dálkového studia musí podat přihlášku do 1.  3. Přihlášení studenti obdrží pozvánku ke složení povinné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, která se koná v dubnu. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Naše škola přijímá na denní studium do průměru 1,9 (buď z konce 8. třídy nebo v pololetí 9.) a zbytek volných míst obsadí dle výsledku přijímací zkoušky. To znamená, že studenti s prospěchem do 1,9 budou přijati, i když se jim nepovede přijímací zkouška.

U dálkového studia budou přijati automaticky předložením předcházejícího vzdělání v rámci 2. kola přijímacího řízení. To můžeme udělat na základě praktických zkušeností uchazečů. Povinnost předkládat potvrzení o praxi není. Do vyšších ročníků bereme dle předcházejícího studia bez přijímacích zkoušek s vypsáním rozdílových zkoušek z předmětů, které na předcházející škole neměli.

Cizinci, kteří studovali na zahraniční škole, mohou požádat spolu s přihláškou o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě dělají pouze celostátní přijímací zkoušku z matematiky a zkoušku z českého jazyka dělají pouze formou ústního pohovoru.

Pokud zůstanou volná místa po 1. kole, je možné podat přihlášku do 2. kola tj. do 1. 5. Ve 2. kole se nekonají povinné celostátní přijímací zkoušky, pouze u denního studia ústní pohovor v českém jazyce. Ve 2. kole přijímáme do denního studia dle průměu z předcházejícího studia do naplnění kapacit. 

Do dálkového studia otvíráme třídu pro dostatečné množství studentů. Je možné se hlásit rovnou do 2. kola bez povinných celostátních přijímacích zkoušek. 

Kritéria pro přijetí na maturitní program.

Do prvního ročníku přijímáme 48 žáků.

 

Potvrzení o přijetí

Do 30. 4. zveřejní škola na webu seznam přijatých studentů. Studenti, kteří se hlásí na denní studium, do 5ti pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, musí na školu odevzdat zápisový lístek, který jim vydá jejich základní škola. U dálkového studia se zápisový lístek nevyžaduje.

Přečtěte si recenze našich studentů na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie. 

Informace o studiu - denní studium 4leté maturitní

 • Individuální plán pro vrcholové sportovce, herce a studenty, kteří zároveň studují zahrajiční školu
 • Možnost individuálních plánů
  • Pro vozíčkáře
  • Zohlednění poruch učení
  • Integrace vozíčkářů bez placení školného
 • Ve třídě je k dispozici asistent pedagoga, který tvoří zápisky a následně ukládá do školního systému pro účely studentů
 • Školní systém Edupage s a přehledem známek a studijním materiálem, docházkový systém přes ISIC kartu nebo čip
 • Granty EU: stáže do Anglie, Irska, Německa plně hrazené z fondu EU
 • Grant EU na prospěchová stipendia, studenti 1. a 2. ročníku s vyznamenáním neplatí školné + nejlepší studenti z 3. a 4. ročníku
 • Použití mobilních zařízení ve vybraných předmětech
 • Možné navazující bakalářské studium
 • Pro studenty anglického programu možnost půlročního studia na partnerské škole v Anglii

Vyučované předměty

 • Vyučované cizí jazyky:
  • Hlavní jazyk:
   • Angličtina
  • Druhý jazyk (výběr):
   • Němčina
   • Italština
   • Španělština
   • Ruština
 • Vyučované předměty:
  • Společné pro všechny obory:
  • Informační technologie
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Ekonomika, Management
  • Ekologie
  • Hospodářský zeměpis
  • Účetnictví
  • Český jazyk a literatura
  • Matematika
  • Dějepis
  • Společenské vědy
  • Přírodní vědy
  • Tělesná výchova.

Aktivity navíc

 • Lyžák (střídáme české hory a Rakousko, letos zkoušíme nově Slovensko)
 • Další sportovní akce: florbal, vodácký a cyklistický víkend , kulturní akce, divadlo, výlety, odborné přednášky, soutěže studentů různých oborů a odvětví
 • Tvorba školního časopisu (ukázka časopisu žáků Obchodní akademie)

 

Placení školného

Záloha školného se platí do 15. 6. Formu placení je nutné vybrat v poslední straně přihlášky. Je možné volit meci měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční platbou. Studenti, kteří se hlásí na denní studium, a předpokládají získání stipendia (podmíněno prospěchem s vyznamenáním a bez kázeňských postihů), mohou požádat o posunutí placení školného až na období po vysvědčení.

 

Dny otevřených dveří

Jsme škola rodinným prostředím, proto Vás rádi provedeme budovou školy a ukážeme Vám reálný život studentů v takto malé škole. Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.