Kurz asistent pedagoga

akreditace MŠMT DVPP

Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle  podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termíny kurzu:

20.11.2021 - 12.2.2022
č.kurzu: 20-11  OBSAZENO

č. kurzu: 20-11     VÍKENDOVÝ

od 9.00 do 16.00/16.30 hodin

 

20.11. sobota + 21.11. neděle + 28.11. neděle + 4.11. sobota + 8.1. sobota + 9.1. neděle + 22.1. sobota + 23.1. neděle + 12.2. sobota (nebo poslední termín dle splnění praxe je možné odložit na březen 2022)

 

 
15.1.2022 - 27.3.2022
č.kurzu: 15-1

č. kurzu: 15-1     VÍKENDOVÝ

od 9.00 do 16.00/16.30 hodin

 

15.1. sobota + 16.1. neděle + 29.1. sobota + 12.2. sobota + 13.2. neděle + 27.2. neděle + 12.3. sobota + 13.3. neděle + 27.3. neděle (nebo poslední termín dle splnění praxe je možné odložit na duben 2022)

 

11.1.2022 - 31.3.2022
č.kurzu: 11-1

č. kurzu: 11-1     VŠEDNÍ DNY

úterky od 15.00 do 19.30/20.00 hodin

čtvrtky od 14.00 do 19.15/20.00 hodin

 

11.1. úterý + 13.1. čtvrtek + 18.1. úterý + 25.1. úterý + 27.1. čtvrtek + 3.2. čtvrtek + 10.2.čtvrtek + 17.2. čtvrtek + 24.2. čtvrtek  + 8.3. úterý + 15.3. úterý + 31.3. čtvrtek

 

 

 

Praktické informace

Cena: 10.200,- Kč

Místo konání: Praha 5 – Smíchov, u metra Anděl

Kurzy obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného.

Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ

(SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)

Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).

Odbornou praxi na pozici asistenta pedagoga si může student zajistit vlastní nebo zajistíme praxi my. 

Přihlášení do kurzu, informace:  oi@oapraha.cz

Napište termín kurzu o který máte zájem, Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo.  Odpovíme Vám co nejdříve.  

Neposílejte vyplněný formulář níže, děkujeme. 

Kontaktní tel.: 732 187 284  


 Praktická část výuky kurzu Asistent pedagoga v OA Praha

ZÁKLADNÍ OSNOVY KURZU:
Modul I.: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku)

Právní minimum pro asistenty pedagoga (související zákony, aktuální vyhlášky, metodické pokyny a další související legislativa ovlivňující činnost asistenta pedagoga)

Typy pracovního poměru, platové třídy, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Struktura vzdělávacích programů

Systém spolupracujících institucí

2. Základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby, role asistenta pedagoga

3. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

4. Základy didaktické a výchovné činnosti

5. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Modul II.: Podpora žáka

1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

2. Základy psychohygieny učení

3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

5. Základní znalosti řešení výchovných problémů

6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků

7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

8. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Modul III.: Systém péče o žáka

1. Systém péče o žáka

(působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)

2. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR příklady konkrétních kazuistik

Modul IV.: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením

4. Specifika práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými

5. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky

6. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, techniky a struktura)

Fotogalerie

Studenti kurzu Asistent pedagoga na pobočce Obchodního institutu v Praze.

Paní lektorka při studijní výuce kurzu Asistent pedagoga

Praktická část výuky kurzu Asistent pedagoga v OA Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.