Školné

Aktuální ceny školného

platný od září 2023

Školné jsme se snažili sjednotit a zohlednit v něm inflaci a zvýšené náklady především na energie a poplatky do anglického programu. Zrušili jsme dělení na základní a rozšířené školné a v základním školné jsou všechny volitelné předměty. Základní školné se hradí pololetně. Při roční platbě je 10% sleva, při splátkách cca 10% navýšení. Uvedené ceny již zohledňují navýšení i slevu.

Stav evidence plateb školného sledujte v internetové aplikaci Edupage, případné nejasnosti prosím hlaste administrátorům plateb Bc. Štěpánovi Bartyzalovi (Satalice a Anděl) a Lucii Málkové (Kutná Hora).

  Ceník školné

VIP balíček obsahuje

  • jistotu účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
  • učebnice
  • mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny vybrané úrovně
  • mezinárodní zkoušku IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
  • lístek na maturitní ples
  • volitelné předměty nad rámec 32 hodin týdně
  • individuální konzultace navíc
  • školního psychologa
  • školní mikinu dle výběru

Ceník školného v pdf ke stažení

Cena školného nezahrnuje případné další poplatky.

Ceník služeb ke stažení

Pro platby školného Satalice, Anděl:
Účet školy: 51-1740440217/0100
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně
Platby ze zahraničí:
Název a adresa banky: Komerční banka, Vysočanská 20, Praha 9
Název účtu: Obchodní akademie Praha
IBAN: CZ8801000000511740440217, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Pro platby obědů/kavárny Satalice:
Účet kavárny: 115-6841850277/0100
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně

Pro platby školného Kutná Hora:
Účet školy: 2802337034/2010
Var. symbol: rodné číslo žáka nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte příjmení žáka/žákyně
Platby ze zahraničí:
Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Digital academy – Obchodní akademie, s.r.o.
IBAN: CZ83 2010 0000 0028 0233 7034 SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pro všechny typy studia:
V případě nedodržení termínu placení, spadá platba do nejnižší kategorie a škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

V Praze 26. 1. 2023: Ing. Mária Václavíková, ředitelka

 

Aktuální ceny kurzů

Anglický a německý jazyk s rodilým mluvčím pro dospělé

 Splatnost 
 15.9.3 900
 15.1.3 900
   
Přípravný kurz k příjímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

 říjen - duben7 600
   
Přípravný kurz k příjímacím zkouškám z anglického jazyka
 říjen - duben4 800
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 8. do 9. ročníku
 roční platba3 900
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky ZŠ od 6. do 7. ročníku

 pololetí3 900
   
Kombinace kurzů anglického jazyka a přípravného kurz

 jednotná cena 9 800
   
Individuální hodina800
Individuální hodina s rodilým mluvčím900

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.