Školné

Aktuální ceny školného

pro školní rok 2019/2020

 

Denní studium

Typ platbySplatnostCena v Kč
roční15.6.27 900
pololetní15.6.15 500
15.1.15 500
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 9 splátek3 789
   
Dálkové studium

Typ platbySplatnost 
roční15.6.21 420
pololetní15.6.11 900
15.1.11 900
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 9 splátek2 909
   
Denní česko-anglický program s českou a anglickou maturitou

Typ platbySplatnost 
roční15.6.53 820
pololetní15.6.29 900
15.1.29 900
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 9 splátek,
první splátka vyšší
14 900
6 360
   
Higher National Diploma (HND)

Typ platbySplatnost 
roční15.6.66 600
pololetí15.6.37 000
15.1.37 000
splátkyvždy k 15., měsíc dopředu, 9 splátek,
první splátka vyšší
18 500
7 900
   
Anglický jazyk s rodilou mluvčí pro dospělé

 Splatnost 
 15.9.3 900
 15.1.3 900
   
Přípravný kurz k příjímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

 říjen - duben3 900
   
Kurzy cizích jazyků (ANJ, ITJ, NJ, SPJ) pro žáky 6., 8. a 9. ročníku

 pololetí3 400
   
Kombinace kurzů anglického jazyka a přípravného kurz

 jednotná cena 6 900
   
Individuální hodina600
Individuální hodina s rodilým mluvčím700

Cena školného nezahrnuje případné další poplatky.

Pro platby školného:
Účet školy: 51-1740440217/0100
Var. symbol: rodné číslo studenta nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte přijímení studenta/studentky

Pro platby obědů/kavárny:
Účet kavárny: 115-6841850277/0100
Var. symbol: rodné číslo studenta nebo datum narození
Konst. symbol a spec. symbol: neuvádí se
Do poznámky uveďte přijímení studenta/studentky

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.