Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

Pro koho je kurz vhodný:

  • pro personalisty, HR adminy, HR manažery, HR specialisty - všem, kteří chtějí či potřebují rozšířit svůj profesní záběr a obzory v oblasti náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 
  • pro management firmy, kde je třeba nastavit  a odstartovat efektivní procesy všech tří segmentů
  • i pro začátečníky v oboru, kteří mohou získáním specializované kvalifikace nastartovat svoji profesní kariéru v oblasti personálního řízení

Výstupní doklady:  Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (dle NSK kvalifiikační úroveň NSP 6; kód 62-013-R)

Kurz lze absolvovat i bez kvalifikačních zkoušek (uhradíte pouze cenu kurzu bez zkoušky).

 

PŘIHLÁŠKa ke stažení

 

Jste registrováni na ÚP? Kurz můžete získat zdarma - kontaktujte nás! 

Možnost úhrady kurzu ÚP (řízená rekvalifikace) nebo prostřednictvím podpory POVEZ II. 

Obsah:

1. Identifikování personálních potřeb firmy

- struktura firmy, pravomoce, odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků (v souvislosti s obchodním zákoníkem a zákoníkem práce)
- poslání a cíle firmy
- personální potřeby firmy
- zásady spolupráce s manažery firmy při vytváření pracovních týmů
- definovat nároky na požadovaného kandidáta

2. Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců

- orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a formách dalšího vzdělávání
- Národní systém kvalifikací
- činnosti při využívání vnějších a vnitřních lidských zdrojů
- možnosti získávání nových pracovníků, které nabízí trh práce
- práce s personálními servery, Facebook atp., ÚP a dalšími subjekty na trhu práce
- inzerce volného pracovního místa

3. Výběr a přijímání zaměstnanců

- předvýběr kandidátů
- vstupní pohovor s kandidátem
- ověření vhodnosti kandidáta pro uvažovanou funkci
- podmínky pro využití Assesment centra/Development centra (AC/DC)
- zásady pro výběr pracovníka
- pracovní smlouva, náplň práce a platový výměr
- postup při seznámení nového zaměstnance s firmou, identifikování se s firmou,
  motivace k odpovědnému přístupu k pracovnímu výkonu

4. Řízení adaptačního procesu

- funkce a nástroje adaptačního procesu, jeho účel a členění
- průběh adaptačního procesu
- postup při seznámení nového zaměstnance s firmou, identifikování se s firmou,
  motivace k odpovědnému přístupu k pracovnímu výkonu
- způsoby vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace

5. Uvolňování zaměstnanců

- podmínky, za kterých může firma přistoupit k uvolnění zaměstnance
- výstupní pohovor
- pravidla psychologického přístupu při uvolňování zaměstnanců, včetně
  možných přístupů odborného poradenství

 Termíny konání kurzu

Termín kurzu

Dny výuky

Dle objednání a domluvyIndividuální nebo skupinové přednášky v termínech dle domluvy a objednání

Kurz s kvalifikační zkouškou:

  • státní osvědčení o kvalifikaci (kvalifikační úroveň NSP 6)
  • cena: 12.460,- Kč/kurz

Kurz bez zkoušky:

  • osvědčení o absolvování kurzu
  • cena: 10.960,- Kč/kurz

 Cena kvalifikační zkoušky:

  • pro absolventy našich kurzů: je zahrnuto v ceně kurzu
  • kvalifikační zkouška bez kurzu: 5.960,- Kč/zkoušku
Další informace o kurzu specialista náboru
Místo konání kurzu: Obchodní institut, Ostrovského 36, Praha 5 (hlavní pobočka), Staropramenná 17B, Praha 5 - Smíchov 
Výborné dopravní spojení, u metra Anděl (metro trasa B).

Informace, domluva individuálních termínů, přihlášení: oi@oapraha.cz

 Mohlo by Vás zajímat:

Přihlášení do kurzu

+420

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.